Nakaz zapłaty jest orzeczeniem sądowym wydawanym na podstawie treści pozwu oraz dołączonych do niego dokumentów. Ma charakter wyjątkowy i może zostać wydany jedynie w szczególnych wypadkach, które są określone przepisami prawnymi. Od każdego nakazu zapłaty można się odwołać, poprzez wniesienie zarzutu do sądu. Jak to zrobić? Podpowiadamy!

Sprzeciw od nakazu zapłaty – w jaki sposób go napisać?

O nakazie zapłaty pozwany najczęściej dowiaduje się w momencie, kiedy otrzymuje nakaz wraz z pozwem. Choć wydaje się, że jest to sytuacja bez wyjścia i jedyne, co pozwany może zrobić, to zapłacić, w rzeczywistości wcale tak nie jest. Każdy, kto otrzyma nakaz zapłaty ma prawo wnieść sprzeciw. Wystarczy złożyć do sądu odpowiednie dokumenty. Można to zrobić osobiście lub wysyłając je listem poleconym na adres sądu. Podczas wydawania nakazu zapłaty sąd orzeka bowiem, że pozwany ma obowiązek zaspokojenia roszczenia lub wniesienia zarzutów.

Decydując się na złożenie sprzeciwu od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym, warto wiedzieć, co tak naprawdę powinno się w nim zawrzeć. Otóż przede wszystkim nie może w nim zabraknąć informacji o tym, czy zaskarża się nakaz w całości czy jedynie w części. Konieczne jest także przedstawienie wszelkich posiadanych dowodów oraz zarzutów i twierdzeń. Pozwany ma prawo powołać się także na przedawnienie roszczeń lub wskazać, że roszczenie zostało już spełnione czy też zakwestionować zawarcie jakiejkolwiek umowy z powodem albo zakwestionować podstawy wystawienia dokumentów (rachunków czy faktur). Warto pamiętać, by w sprzeciwie wyszczególnić, jakie wskazania zawarte w nakazie się są zgodne z prawdą.

Co ważne, gdy sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu cywilnym zostanie wniesiony w sposób prawidłowy, nakaz zapłaty natychmiast traci swoją moc. Wówczas musi zostać wyznaczony termin rozprawy, w której będą uczestniczyły strony sporu. Kończy się ona wydaniem wyroku, który uchyli nakaz lub utrzyma go w mocy.

Ile kosztuje złożenie sprzeciwu od nakazu zapłaty?

Złożenie sprzeciwu od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym jest całkowicie bezpłatne, jeśli pozwany dostarcza dokumenty do sądu osobiście. Jeśli wysyła je pocztą, musi ponieść koszty związane z opłatą za list polecony. Sąd nie pobiera jednak z tego tytułu żadnej opłaty.

Jaki jest termin na złożenie sprzeciwu od nakazu zapłaty?

Sprzeciw od nakazu zapłaty można wnieść w terminie dwóch tygodni od daty otrzymania nakazu. Sprzeciw wniesiony po upływie tego czasu zostanie odrzucony przez sąd z wyjątkiem trzech sytuacji:

  • gdy strona nie zgłosiła twierdzeń i dowodów w sprzeciwie bez swojej winy,
  • gdy uwzględnienie spóźnionych twierdzeń i dowodów nie spowoduje zwłoki w rozpoznaniu,
  • gdy występują inne wyjątkowe okoliczności.

Nakaz zapłaty a egzekucja komornicza

W ręce pozwanego trafia nakaz zapłaty z sądu. Kiedy komornik może rozpocząć egzekucję? Nie jest to takie proste. Jeśli w ciągu dwóch tygodni od otrzymania dokumentu pozwany nie zrobi nic, czyli nie wniesie opłaty lub nie złoży sprzeciwu od nakazu zapłaty, dopiero wtedy komornik może rozpocząć egzekucję. Jeśli dochodzi do tego, że komornik zajmuje rachunek bankowy pozwanego bez jego wiedzy o nakazie zapłaty, najlepszym rozwiązaniem będzie skorzystanie z możliwości, jakie daje antywindykacja.

[Głosów:1    Średnia:5/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here