Jednolity Plik Kontrolny (JPK) jest swoistego rodzaju bazą danych finansowych. Podatnicy swoją pracą, w odpowiednich aplikacjach i programach, w specjalny usystematyzowany sposób wprowadzają dane i informacje, tworząc nowoczesną bazę księgową. Jakie są obowiązki związane z Jednolitym Plikiem Kontrolnym? Czy dotyczą one również najmniejszych podmiotów?

Mikroprzedsiębiorca – zmiany i Prawo Przedsiębiorców

Podczas tworzenia przepisów związanych z Jednolitym Plikiem Kontrolnym, ustawodawca opierał się przede wszystkim na definicjach przedsiębiorców zawartych w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej. W ówczesnych przepisach istniał podział na duże, średnie, małe i mikroprzedsiębiorstwa. Obecnie obowiązującą ustawą regulującą takie kwestie jest przede wszystkim Prawo Przedsiębiorców, będące elementem wprowadzanych zmian pod nazwą Konstytucja Biznesu. Na gruncie nowych przepisów, definicja mikroprzedsiębiorcy praktycznie nie uległa zmianie. Zgodnie z aktualnymi normami, w uproszczeniu do katalogu „mikro” można zaliczyć przedsiębiorcę, który zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży nieprzekraczający równowartości 2 milionów euro. Do tej kategorii będzie więc zaliczać się większość małych firm w Polsce oraz jednoosobowych działalności gospodarczych.

Mikroprzedsiębiorcy vs. Jednolity Plik Kontrolny

Po określeniu przynależności do grupy mikroprzedsiębiorców powstaje pytanie, czy te najmniejsze podmioty również obowiązują przepisy dotyczące JPK? W tej kwestii odpowiedź jest twierdząca. Zgodnie z przepisami i potwierdzonymi informacjami podawanymi przez Ministerstwo Finansów, od 2018 roku wszyscy przedsiębiorcy, jeżeli spełniają inne wymogi ustawy, są zobowiązani do prowadzenia elektronicznej ewidencji JPK. Obecnie na dzień dzisiejszy nie ma więc znaczenia, czy podmiot jest dużym, średnim, małym czy mikro przedsiębiorcą.

Obowiązki związane z JPK

W ramach Jednolitego Pliku Kontrolnego można wyróżnić trzy podstawowe obowiązki przedsiębiorców:

  • Po pierwsze, jest to obowiązek comiesięcznego przesyłania ewidencji VAT (rejestr sprzedaży i zakupów VAT) w postaci Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK_VAT).
  • Po drugie, na żądanie uprawnionych organów przedsiębiorcy mają obowiązek udostępnić informacje oraz dane z Jednolitego Pliku Kontrolnego – zakres oraz termin podania danych określony jest w indywidualnym wezwaniu.
  • Z dwóch pierwszych obowiązków można w pewien sposób „wygenerować” trzeci. Jest nim konieczność prowadzenia elektronicznej ewidencji w zakresie i sposobie określonym przez zasady i struktury Jednolitego Pliku Kontrolnego. Z zasady nie da się bowiem przekazać pliku lub jego części, nie tworząc go cyklicznie i na co dzień.

Podsumowanie i rekomendacje

Jak widać z powyższych rozważań, Jednolity Plik Kontrolny dotyczy obecnie praktycznie wszystkich podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w Polsce. W tym miejscu znaczenie mogą mieć ewentualne warunki zwalniające, określone w konkretnych ustawach, jednak zwolnieniem nie będzie wyłącznie posiadanie statusu małego lub mikroprzedsiębiorcy.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here