Pasek wynagrodzenia to dokument informujący o uzyskanym wynagrodzeniu, ale również wszystkich jego elementach składowych. Znajdują się tam takie dane, jak kwota brutto i netto wynagrodzenia, wartości odciągniętych składek, informacje o premiach, ubezpieczeniach, urlopach. Co warto wiedzieć o pasku płacowym?

Dla pracownika najważniejsza informacja na pasku wynagrodzenia dotyczy wypłacanej w danym miesiącu kwoty. Jednak pasek płacowy informuje również o tym, ile dni urlopu czy zwolnienia chorobowego pracownik wykorzystał, czy jak wysokie składki płaci. Na pasku można znaleźć informację o wszelkich dodatkach do wynagrodzenia: nagrodach, premiach, godzinach nadliczbowych. Pasek płacowy to dokument, nad którym warto pochylić się choć na chwilę.

Jakie informacje znajdują się na pasku płacowym

Wraz z comiesięcznym wynagrodzeniem polscy pracownicy otrzymują tzw. pasek  wynagrodzenia, na którym znajdują się szczegółowe informacje na temat „wypłaty”. Najbardziej interesującym punktem jest kwota, którą pracownik będzie miał wypłaconą za przepracowany miesiąc. Jednak to tylko jedna z pozycji znajdujących się na pasku płacowym. Wyszczególnione są również na nim: naliczenia brutto, a wśród nich kwota ubezpieczenia, jaką za pracownika płaci pracodawca, wynagrodzenie i dodatek za nadgodziny, a także wynagrodzenie chorobowe za czas nieobecności w pracy. Tutaj także umieszczona zostanie kwota ewentualnej premii. Na pasku pojawiają się również kwoty mówiące o potrąceniach pracowniczych oraz składkach pracodawcy na rzecz pracownika. Te pierwsze to składki emerytalne, rentowe, chorobowe, zdrowotne oraz zaliczka na podatek dochodowy. Składki pracodawcy to kolejno: emerytalna, rentowa, wypadkowa, a także składka na Fundusz Pracy lub Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Na pasku widnieje również informacja o podstawie naliczeń ZUS (zgodnie z obowiązującymi przepisami).

Jak czytać informacje z paska wynagrodzeń?

Jak wyliczane jest wynagrodzenie pracownika, od czego należy wyjść? Początkiem obliczeń jest kwota brutto, jaka została zapisana w umowie. To ona służy wyliczaniu składek społecznych (emerytalna, rentowa, chorobowa), które stanowią określony procent od podstawy (kwoty brutto).

Wynagrodzenie netto (otrzymywane na rękę) wylicza się, odejmując od kwoty brutto sumę składek społecznych, składkę zdrowotną oraz zaliczkę na podatek, zaś wartość podatku liczona jest od podstawy podatku pomnożonej przez procent podatku (18% lub  32%). Podstawa podatku to wynagrodzenie brutto pomniejszone o składki społeczne i koszty uzyskania przychodu (te zawsze są z góry określone).

Jak łatwo zauważyć, pasek płacowy to cenne źródło informacji na temat tego, jak kształtuje się wynagrodzenie i od czego zależy uzyskana kwota do wypłaty.

[Głosów:5    Średnia:3/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here