Zamówienia publiczne to najpowszechniejszy sposób ogłaszania przetargu, na wykonanie usług czy dostaw, lub też innych świadczeń na rzecz danej jednostki terytorialnej. Przykładami takich działań może być ogłaszanie przetargu na budowę sieci wodociągowej, przedszkola czy wykonanie robót drogowych. Jednak, aby były one zgodne z prawem muszą być przestrzegane pewne zasady, które zostały określone w Ustawie o zamówieniach publicznych.

Jakie są tryby zamówień publicznych?

Najczęstszymi trybami rozstrzygania z kim zostanie podpisana umowa na wykonanie prac są oczywiście przetargi. Te podzielić można na ograniczony i nieograniczony. Ich definicje są proste. W pierwszym z nich przedsiębiorcy składają dokumenty o chęci udziału w przetargu. W drugim etapie oferty składają tylko te firmy, które zostały zaproszone.

Przetarg nieograniczony charakteryzuje się tym, że po publikacji ogłoszenia o zamówieniu swoje oferty mogą składać wszyscy. Nie ma zatem podziału na zaproszonych i niezaproszonych.

Do innych form można zaliczyć na przykład negocjacje z ogłoszeniem. W tym trybie zamawiający zaprasza wykonawców do składania wstępnych ofert, jednak nie mogą one zawierać ceny. Następnie prowadzone są z nimi negocjacje, a dopiero po wyłonieniu kilku kandydatów, składają oni swoje szczegółowe oferty.

Oczywiście w świetle prawa jest więcej takich trybów postępowań, które się od siebie różnią, jednak mają ten sam cel – wyłonić wykonawcę. Wymienić więc można następujące tryby:

  • negocjacje bez ogłoszenia
  • zapytanie o cenę
  • dialog konkurencyjny
  • licytacja elektroniczna
  • zamówienie z wolnej ręki

Jakie są zasady udzielania zamówień publicznych?

Do jednych z najważniejszych zasad udzielania zamówień publicznych zalicza się uczciwość konkurencji. Zasada ta jasno określa, że zamawiający ma obowiązek tak przygotować i przeprowadzić przetarg, żeby był on równy dla wszystkich wykonawców. Ponadto osoby, które przygotowują i przeprowadzają postępowanie są zobowiązane do działania bezstronnego i obiektywnego, tak jak zostało to zawarte w ustawie.

Kolejną zasadą jest stosowanie języka polskiego oraz zasada pisemności. Oznacza to, że przetarg lub licytacja musi być przeprowadzona po polsku. Jedynym odstępstwem od tej reguły mogą być szczególne okoliczności, aczkolwiek w takim przypadku dokumentacja musi być przedłożona w języku, który powszechnie uznawany jest za popularny w międzynarodowym handlu.

Ostatnią bardzo istotną zasadą jest jawność postępowania. Jednakże zamawiający ma prawo utajnić informacje związane z przetargiem, tylko na warunkach, które określa ustawa. Nie może jednak zataić informacji, które mogłyby zagrozić interesom firmy.

Przepisy, które wyznaczają dokładne zasady i reguły postępowań podczas składania zamówień publicznych dla niektórych mogą okazać się zawiłe. Jednak na rynku istnieje wiele osób, jak i firm, które z chęcią pomogą przyszłym wykonawcom na wystosowanie odpowiednich dokumentów. Takim przykładem może być, chociażby kancelaria zamówień publicznych.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here