Projekty i zarządzanie nimi są znane od wielu tysiącleci, mimo że ówcześni ludzie nie zdawali sobie z tego sprawy. Takie działania dotyczą przeważnie pracy nad tematami wymagającymi współpracy większej grupy, gdzie dochodzi do powstawania i rozwiązywania problemów oraz ścisłym podziałem zadań. Z tych powodów niezbędne było usytuowanie w hierarchii osoby zarządzającej całością. Prawdziwe zarządzanie projektem polega na tym, aby działalność miała sens, została przeprowadzona w odpowiednim czasie przy możliwie jak najniższym nakładzie kosztów.

Po raz pierwszy twierdzenie zarządzania projektem zostało powiązane z projektem Manhattan, który dotyczył budowy amerykańskiej bomby atomowej. Jego rozwój nastąpił w momencie wprowadzenia planu Marshalla, zakładającego pomoc Europie po zakończeniu II Wojny Światowej.

Projekt

Słowo projekt bardzo dobrze oddaje jego synonim „przedsięwzięcie”. Charakteryzują go unikalność, tymczasowość i stopniowe doprecyzowanie. Jeżeli wyzwanie, które stoi przed grupą, spełnia powyższe wymagania, prawdopodobnie będzie wymagało zarządzania.

Unikalność polega na tym, że nigdy wcześniej nie zajmowano się procedowaną sprawą. To, co jest całkowicie nowe, wymaga odpowiedniego zarządzania projektem.

Każdy projekt ma swój początek i koniec lecz nie ma konkretnego czasu trwania. Wszytko zależy od stopnia złożoności.

Ostatnia cecha polega na tym, że w czasie wykonywania działania zyskuje się niezbędną wiedzę. Dopiero w tym czasie pojawiają się zarys zadania, cel do osiągnięcia oraz najlepsi możliwi wykonawcy.

Fazy projektu

Zarządzanie projektem, jak każdy cykl, ma swoje fazy. Na początku należy zdefiniować problem. Ta czynność polega m.in. na opracowaniu struktury zarządzania, ocenie wykonalności zadania, oszacowania kosztów i opracowania harmonogramu prac.

Następnie można przejść do fazy planowania. W tym momencie zbierane są niezbędne informacje, potrzebne do wykonania projektu. Taki plan powinien zawierać zakres (wszystkie prace potrzebne do realizacji projektu), harmonogram prac i klarowny podział zadań oraz budżet projektu.

W fazie realizacji najważniejszą rolę spełnia osoba zarządzająca projektem. Skuteczne kierowanie zespołem opiera się na następujących funkcjach: planowania, organizowania, kierowania, motywowania i monitorowania prac. W ten sposób zarządzający projektem zostaje menadżerem.

Kontrola projektu prowadzi do jego sukcesu. Jednak nie opiera się ona tylko na sprawdzaniu podwładnych lecz także na odpowiednim motywowaniu do pracy.

W fazie zamknięcia, podobnie jak podczas definiowania, należy sporządzić dokument zamykający. Zawiera on wszystkie niezbędne informacje, zaczynając od tytułu i daty zakończenia projektu, powód jego zamknięcia, którym przeważnie jest zakończenie zakładanych prac oraz wyłuskanie skutków, jakie zrealizowany projekt może przynieść.

Każdy projekt podlega ocenie. Stanowi ona bardzo informację na przyszłość. A doświadczenia wyniesione z fazy realizacji projektu mogą się przydać w momencie rozpoczęcia kolejnego przedsięwzięcia.

Więcej informacji znajdziecie na: https://leadership-center.pl/2019/03/zarzadzanie-projektami/

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here