Sposobów oszczędzania na emeryturę jest wiele. Dowiedz się czym jest Pracowniczy Program Emerytalny, a czym Pracownicze Plany Kapitałowe.

W ostatnim czasie wiele mówi się o Pracowniczych Planach Kapitałowych. Nic dziwnego. Od 1 lipca 2019 roku obowiązek ich wprowadzenia mają wszystkie firmy zatrudniające więcej niż 250 pracowników. Zgodnie z harmonogramem wprowadzania PPK, na przestrzeni dwóch lat, program obejmie wszystkie przedsiębiorstwa, także te zatrudniające kilku pracowników.

PPE – czym jest Pracowniczy Program Emerytalny?

Pracowniczy Program Emerytalny, uruchomiony w 1999 roku, to zbiór umów tworzących dodatkową formę oszczędności emerytalnych. W PPE pracodawca odprowadza składki za swoich pracowników w wysokości do 7 proc. wynagrodzenia uczestnika. Jest to nieobowiązkowy, stanowiący część III filaru, program, który pracodawcy mogą dobrowolnie założyć, a zatrudnieni – dobrowolnie przystąpić.

Pracowniczy Program Emerytalny to dodatkowy benefit dla zatrudnionego i… pracodawcy. Tylko niektóre firmy oferują bowiem swoim pracownikom dodatkową, prywatną emeryturę przez co mogą przyciągnąć specjalistów.

W PPE wysokość składki opłacanej za pracowników określa pracodawca, ale nie może ona przekroczyć 7 proc. wynagrodzenia brutto pracownika. Mimo że PPE finansują przede wszystkim pracodawcy, również pracownik może zadeklarować chęć odkładania dodatkowej składki – nieprzekraczającej jednak rocznego limitu, który np. w 2018 roku wynosił 19 993,50 zł. W przypadku PPE nie ma dopłat z budżetu państwa.

Pracodawca może przekazane środki zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu, jest również zwolniony z płacenia składek na ubezpieczenie społeczne.

PPK – czym są Pracownicze Plany Kapitałowe?

Pracownicze Plany Kapitałowe to z kolei kapitałowy system dobrowolnego, prywatnego oszczędzania dla pracowników, w którym wpłat na przyszłą emeryturę zatrudnionych dokonują pracownicy, pracodawcy i państwo. Pracodawca zobowiązany jest do wpłacania co miesiąc na indywidualny rachunek uczestnika PPK kwoty w wysokości 1,5 proc. wynagrodzenia, a pracownik – w wysokości 2 proc. Dodatkowo pracodawca może wpłacać do 2,5 proc. pensji, a pracownik – do 2 proc. Do przyszłych emerytur Polaków w PPK dokłada również państwo. Jednorazowa wpłata powitalna wynosi 250 zł. Co roku zaś państwo dokłada 240 zł.

Jak informuje ministerstwo finansów, Pracownicze Plany Kapitałowe to nowoczesny i bezpieczny system powszechnego, regularnego oszczędzania, dzięki któremu można zbudować w pełni prywatny i dziedziczony kapitał na emeryturę.

Zarówno w PPK, jak i PPE na pracodawcy spoczywa obowiązek informowania uczestników o programie. Zatrudnieni powinni znać instytucję zarządzającą środkami i wiedzieć, jakie są składki miesięczne, zasady wypłaty i zwrotu środków. By dowiedzieć się więcej na temat Pracowniczych Planów Kapitałowych wejdź na https://www.pkotfi.pl/ppk-z-pko-tfi/.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here