Outsourcing logistyczny to zlecenie wykonania prac związanych z logistyką firmom zewnętrznym. Produkt na którym wykonywane są czynności transportu, magazynowania, pakowania, wysyłki itd. jest własnością zleceniodawcy, zleceniobiorca świadczy tylko usługę przetworzenia i pobiera za to wynagrodzenie. Środki umożliwiające wykonanie usługi są przeważnie własnością zleceniobiorcy. Szczegóły precyzujące sposoby i warunki wykonania usługi określa zawarta umowa. Logistyka od zawsze stanowiła krwiobieg całej gospodarki. Była i jest motorem poszukiwań najbardziej efektywnych rozwiązań, wykorzystania nowych źródeł energii i dążenia do optymalizacji kosztów. Outsourcing w obecnej formie jest nowoczesną, optymalizującą koszty, prężnie rozwijającą się usługą.

Dla potwierdzenia proszę prześledzić działanie firm kurierskich pod względem cen, jakości i szybkości świadczonych usług. Outsourcing usług  logistycznych jak każda działalność w kontekście innych pokrewnych działań ma swoje zalety i wady.

Zalety outsourcingu logistycznego

Podstawową zaletą korzystania z outsourcingu logistycznego jest redukcja kosztów bieżących. Przedsiębiorca może skoncentrować środki i zarządzanie na głównym celu firmy, jakim jest wytworzenie dobrego, konkurencyjnego produktu. Szybko i bez zbędnych kosztów firma uzyskuje dostęp do nowoczesnych technologi transportu i magazynowania. Nie musi inwestować w środki transportu i magazyny. Przedsiębiorca poznaje rzeczywiste koszta logistyki. Firma może zwiększyć elastyczność, uniezależnić się od okresowych, sezonowych wahań na rynku, koszta stałe można zamienić na zmienne. Zmniejsza się ryzyko związane z działaniami konkurencji. Zwiększa się płynność finansowa, rezultatem może być lepszy wynik bilansu i wzrost wartości rynkowej firmy.

Wady outsourcingu usług  logistycznych

Podstawową wadą  outsourcingu logistyki jest ryzyko związane z podjęciem trafnej decyzji w wyborze usługodawcy. Outsourcing rozluźnia się bezpośrednią relację z klientem, a zaspokojenie jego potrzeb może być mniej precyzyjne. Czasami bywają problemy z koordynacją i komunikacją.

W dłuższym okresie firma może utracić możliwości samodzielnego zarządzania procesem logistyki.

Dużym zagrożeniem może być możliwość wypłynięcia danych poufnych z zakresu polityki finansowej i kontroli rynków zbytu.

Na wszystkie wady outsourcingu w logistyce jest jedna rada – odpowiedni dobór partnera i przemyślana umowa zabezpieczająca interesy obu stron.

Czy outsourcing usług  logistycznych jest receptą na sukces?

Szczególnie szybki rozwój outsourcingu w logistyce przemawia za teorią że „coś w tym jest”. Żeby się przekonać o słuszności działania, należy zacząć od audytu działu logistyki w firmie.

Następnym krokiem powinno być zapoznanie się z wybranymi ofertami firm outsourcingowych  i porównanie ich z wynikami audytu. Każde przedsiębiorstwo ma swoją unikalną specyfikę finansową, którą należy uwzględnić podpisując umowę. Decyzję po uwzględnieniu wszystkich czynników wewnętrznych i zewnętrznych podejmuje sam przedsiębiorca.

Więcej o outsourcingu logistycznym na https://contractlogistics.pl/

[Głosów:1    Średnia:5/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here