Magazyny to pomieszczenia szczególne; sposób ich zagospodarowania ma znaczny wpływ na bezpieczeństwo pracy, możliwości logistyczne czy kontrolę przepływu towarów i materiałów. Z tego powodu organizacja pracy w magazynie powinna być dokładnie zaplanowana i nadzorowana. Dotyczy to niemal wszystkich magazynów, niezależnie od rodzaju przedsiębiorstwa czy jego struktury organizacyjnej. Warto podkreślić, że magazyn jest tym miejscem, w którym szczególnie często dochodzi do różnego typu wypadków, urazów i uszkodzeń.

Bezpieczeństwo pracy w magazynie – najczęstsze przyczyny wypadków

Dane statystyczne wyraźnie wskazują, że przestrzeń magazynów to miejsce o podwyższonym wskaźniku niebezpieczeństwa. Fakt ten wynika z różnych czynników. Przede wszystkim magazyn służy do przechowywania towarów różnych gabarytów i ciężarów, do których transportu wykorzystywane są rozmaite sprzęty i urządzenia. W wielu przypadkach towary transportowane są za pomocą pracy ludzkich rąk i nóg. Transport, rozładunek czy załadunek to działania, w trakcie których łatwo o nieprawidłowości.

Specjaliści wskazują, że najczęstszą przyczyną wypadków wydarzających się na terenie magazynów są takie zachowania jak:

  • błędy w postępowaniu pracowników magazynu: niewłaściwy sposób obchodzenia się z towarem, niewłaściwy sposób chwytania transportowanych towarów, zbyt szybkie/nagłe zachowanie pracownika;
  • błędy w organizacji przestrzennej magazynu: niewłaściwe rozmieszczenie towarów, brak wyznaczonych szlaków komunikacyjnych i transportowych, zbyt niski poziom stateczności w czasie przechowywania towarów;
  • błędy logistyczne: niewłaściwa organizacja pracy, brak koordynacja działań zbiorowych.

W rezultacie każdego roku dochodzi do kilku, kilkunastu tysięcy wypadków, w trakcie których szkodę lub uszczerbek na zdrowiu ponoszą pracownicy przebywający na terenie magazynu.

Jak zadbać o bezpieczeństwo pracy w magazynie?

Wielu przedsiębiorców poszukuje sposobów i rozwiązań pozwalających na zwiększenie stopnia bezpieczeństwa pracy w magazynie, a tym samym na ograniczenie liczby występujących w nim wypadków i problemów logistycznych.

Problem jest o tyle skomplikowany, że regulacje dotyczące organizacji pracy w magazynach są w niektórych przypadkach niejednoznaczne, a często odnoszą się nie tyle do samych magazynów, ile po prostu do wszelkiego typu pomieszczeń stanowiących miejsce pracy.

Na szczęście z pomocą przychodzą liczni dostawcy urządzeń przeznaczonych do stosowania w pomieszczeniach magazynowych oraz w trakcie działań logistycznych. Do grupy najważniejszych produktów należą wszelkiego rodzaju wózki transportowe, ułatwiające przemieszczanie towarów nie tylko wzdłuż płaszczyzn poziomych, ale także pionowych, na przykład po schodach (szczególnie warte polecenia są: wózek sklepowy i wózek bagażowy z magazynuj.pl). Warto w tym miejscu podkreślić, że schody, progi i podwyższenia podłogi to te miejsca w magazynach, w których szczególnie często dochodzi do wypadków i uszkodzeń transportowanych towarów.

Na przebieg i bezpieczeństwo pracy w magazynie mają także wpływ szlaki komunikacyjne i transportowe. W celu ich wyznaczenia stosuje się różnego typu wskaźniki, naklejki podłogowe i ścienne, a także odboje gumowe i inne. Stanowią one zabezpieczenie nie tylko dla samego pracownika oraz transportowanych towarów, ale też dla ścian, drzwi i mebli, które w trakcie transportu materiałów wysokogabarytowych mogłyby ulec niezamierzonemu uszkodzeniu.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here