Kolejna umowa od połowy miesiąca – kiedy płacimy za poprzednią?

0
1883

W pierwszych dniach miesiąca zakończyła się umowa na zastępstwo. Już od następnego dnia (bez przerwy) zatrudniliśmy dotychczasowego zastępcę na czas określony. Czy płacimy mu wynagrodzenie w ostatnim dniu umowy na zastępstwo, a z końcem miesiąca – z kolejnej umowy? Czy też wolno nam wypłacić wynagrodzenie z obu umów na końcu miesiąca (pensja miesięczna się nie zmieniła)?

Przepisy tego nie regulują, dlatego bezpieczniej wypłacić wynagrodzenie w ostatnim dniu zakończonej umowy o pracę. Natomiast wypłata tego wynagrodzenia razem z wynagrodzeniem z umowy bieżącej obarczona jest pewnym ryzykiem, choć wydaje się być dopuszczalna.

Lepiej tuż po zakończeniu umowy?

Nie ma w Kodeksie pracy regulacji na temat rozwiązania stosunku pracy, do którego dochodzi w innym dniu niż przypadający termin wypłaty pensji.

Ukształtowało się stanowisko – oparte na logicznych argumentach – zgodnie z którym rozliczenie z odchodzącym pracownikiem powinno nastąpić w ostatnim dniu trwania stosunku pracy. Od następnego bowiem dnia osoba już nie posiada statusu pracownika i nie obowiązują ją panujące w zakładzie pracy reguły, w tym postanowienia co do terminu wypłat. Dochodzi do zerwania dotychczasowej więzi prawnej.

Dlatego z pewnością prawidłowe byłoby rozliczenie pracownika z zakończonej umowy na zastępstwo w ostatnim dniu jej trwania. Są tu bowiem dwa osobne okresy zatrudnienia i stosunki pracy, na podstawie różnego rodzaju umów.

Na koniec miesiąca – z niewielkim ryzykiem

Inne rozwiązanie polega na wypłacie części wynagrodzenia z poprzedniej umowy w ogólnym terminie, ostatniego dnia miesiąca, razem z wynagrodzeniem z nowej umowy na czas określony. Z jednej strony mamy do czynienia z ciągłością zatrudnienia na rzecz tego samego pracodawcy. Nie ma ani jednego dnia przerwy między obiema umowami. Osoba jest więc cały czas pracownikiem.

Druga opcja ma też zaletę z praktycznego punktu widzenia, gdyż nie trzeba sporządzać listy płac w trakcie miesiąca i dokonywać np. odrębnego przelewu. A zatem – w opinii autora – w opisanym przypadku dopuszczalna byłaby wypłata obu wynagrodzeń ostatniego dnia miesiąca.

Podstawa prawna:

  • art. 85 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.).

Izabela Nowacka
specjalista ds. kadrowo-płacowych
ekspert portalu PortalKadrowy.pl

Notka prasowa.

[Głosów:1    Średnia:5/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here