Korzystanie z usług agencji public relations staje się w ostatnich latach coraz popularniejsze. Dziś takie usługi to już domena nie tylko polityków czy celebrytów. Działania PR-owe skierowane są głównie do dużych przedsiębiorstw. Co właściwie rozumie się pod tym pojęciem? Jakie są główne zadania specjalistów do spraw PR-u?

Co kryje się pod pojęciem public relation?

Jak w przypadku wielu rozważań akademickich, wszelkie opisywane zjawiska muszą zostać wcześniej zdefiniowane. W zależności od ujęcia tworzy się mniej lub bardziej wąskie definicje. Nie inaczej jest z pojęciem public relations. Tu sprawa komplikuje się dodatkowo ze względu na fakt, iż na gruncie polskim rozważania naukowe na ten temat toczą się w zasadzie od 30 lat (pierwsza polska agencja PR została założona w 1990 roku, a Polskie Stowarzyszenie Public Relations 4 lata później). Pojęcie public relations jest więc u nas stosunkowo nowe. Samo zrozumienie tego terminu powinno nieco przybliżyć nas do tego, czym zajmują się agencje PR.  Najłatwiej można je przetłumaczyć jako „relacje ze społeczeństwem”. Badacze stosują również określenie „promocja reputacji”.

PR, czyli co?

Sposobów ujęcia PR w różnych publikacjach naukowych jest wiele. Wskazuje się, że w literaturze przedmiotu istnieje ich około 2000. Na ogół public relations rozumie się jako narzędzie marketingowe, którego głównym celem jest kształtowanie pozytywnego wizerunku danej marki w jej otoczeniu społecznym. W jaki sposób? Poprzez zarządzanie informacjami na temat przedsiębiorstwa, które docierają do osób spoza samej organizacji. Celem tych działań jest oczywiście pozyskanie jak największej liczby osób, które będą przychylnie nastawione do konkretnej marki. Międzynarodowe Stowarzyszenie Public Relations (IPRA) w działaniach marketingowych widzi takie rozpowszechnianie informacji, które sprzyja współpracy pomiędzy marką a społeczeństwem, a działanie to ma na celu ułatwienie danej marce realizowania swoich celów.

Jakie są cele public relations ?

Zadania realizowane przez agencje PR mają służyć nadrzędnemu celowi, czyli zarządzaniu komunikacją organizacji w taki sposób, by pozyskiwać jej życzliwość społeczeństwa, w którym funkcjonuje. Cel ten realizowany jest poprzez realizację takich działań jak m.in.:

– przekazywanie informacji wewnątrz i na zewnątrz danej organizacji,

– troska o więzi z otoczeniem danej firmy/podmiotu/marki,

– reprezentowanie organizacji w otoczeniu,

– podtrzymywanie pozytywnej opinii o organizacji,

– zapobieganie i interweniowanie w sytuacjach kryzysowych.

To oczywiście nie wszystkie zadania realizowane przez agencje public relations. Należy podkreślić, że ich skuteczność jest w dużej mierze uzależniona od komunikacji wewnętrznej, a także umiejętności strategicznego planowania działań. Każda profesjonalna agencja PR, jak Consulting’n more z Warszawy, doskonale orientuje się w sprawach wewnętrznych danej firmy, zna jej otoczenie i grupę zainteresowania, a następnie na tej podstawie planuje swoje działania i dobiera odpowiednie kanały komunikacyjne. Skuteczność strategii promocyjnej danej agencji public relations uzależniona jest od wielu czynników. Należy zatem zawsze nawiązywać współpracę z doświadczonymi specjalistami w tej niełatwej dziedzinie.

[Głosów:2    Średnia:1/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here