Jeżeli jesteś przedsiębiorcą, to na pewno zetknąłeś się ostatnio, a może nawet już wcześniej, z terminem Jednolitego Pliku Kontrolnego. Czym jest plik JPK v7 i czemu ma służyć?

Jednolity Plik Kontrolny z założenia ma upraszczać i skracać kontrole skarbowe, co powinno być na rękę zarówno kontrolującym tj. Urzędowi Skarbowemu, jak i przedsiębiorcom.

Kiedy należy tworzyć nowy JPK v7 i co ile powinniśmy go wysyłać? Obowiązuje nas czas złożenia deklaracji v7 do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy deklaracja. Mali podatnicy mogą składać deklarację v7 raz na kwartał, wówczas należy wysłać ją do 25 następnego, następującego po kwartale, dnia miesiąca, tj. do 25 kwietnia za pierwszy kwartał, do 25 lipca za drugi kwartał, do 25 października za trzeci kwartał i do 25 stycznia za czwarty kwartał.

Przepisy wymagają od przedsiębiorców składania deklaracji w konkretnym formacie pliku, chodzi o format XML. Aby wygenerować Jednolity Plik Kontrolny musimy wygenerować szczegółowe dane podatkowe za pomocą specjalnych programów. W tym celu wykorzystuje się system ERP, dzięki czemu przedsiębiorcy mogą automatycznie wysłać Jednolity Plik Kontrolny do Ministerstwa Finansów. Odbywa się to domyślnie za pomocą drogi elektronicznej, ale przedsiębiorca może także wysłać pliki za pomocą metody tradycyjnej, np. pocztą. Pliki wciąż jednak muszą znajdować się na nośniku umożliwiającym elektroniczne odtworzenie, np. na płycie CD czy DVD.

Upraszcza to bardzo kontrole skarbowe. Nie zmusza pracowników do długich audytów czy profilaktycznych kontroli. Pliki JPK umożliwiają profilaktyczną kontrolę, dzięki czemu fizyczna kontrola skarbowa ma miejsce tylko w przypadku, kiedy system wykryje jakąś nieprawidłowość w elektronicznych plikach.
Przekazywane w ujednoliconej formie dane umożliwiają więc bardzo szybką weryfikację. Dzięki temu przedsiębiorcy próbujący wyłudzić podatek VAT zostaną błyskawicznie wykryci, co działa na korzyść państwa i sprawnemu systemu.

Cieszyć to powinno także przedsiębiorców, którzy gdyby z jakiegoś powodu źle rozliczyli podatek VAT, od razu zostaną poinformowani o nieprawidłowości, a swojego błędu nie będą powtarzać w kolejnych miesiącach.

Niezłożenie pliku JPK v7 może wiązać się z poważnymi konsekwencjami. Reperkusjami może być kara porządkowa lub nawet powstanie odpowiedzialności karno-skarbowej.

Do złożenia pliku JPK 7 niezbędny jest podpis kwalifikowany, czyli mówiąc bardzo prosto, elektroniczna wersja podpisu przedsiębiorcy mająca weryfikować jego tożsamość.

[Głosów:3    Średnia:3/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here