CMR, czyli Międzynarodowy List Przewozowy, to podstawowy dokument, na podstawie którego możliwa jest realizacja przewozu ładunków. Dobrze jest zatem widzieć, czy i kiedy występuje konieczność jego wystawienia oraz co taki dokument musi zawierać.

Czym jest CMR?

Jak wspomniano, CMR jest podstawowym dokumentem, na podstawie którego realizowany jest transport ładunków. Co ważne, nie zawsze jego wystawienie jest obowiązkowe. Międzynarodowy List Przewozowy jest potwierdzeniem zawarcia umowy przewozu. Brak dokumentu CMR nie oznacza automatycznej nieważności umowy przewozu. Niemniej jednak Międzynarodowy List Przewozowy wystawiany jest powszechnie i to z kilku konkretnych powodów. Przede wszystkim jest tak dlatego, że w znaczący sposób usprawnia on realizację przewozu ładunku. Osoba zlecająca transport ma dzięki CMR pewność, że umowa przewozu realizowana jest w sposób prawidłowy. Poza tym CMR daje przewoźnikowi praktyczne wskazówki co to realizacji przewozu. Dzięki Międzynarodowemu Listowi Przewozowemu przewoźnik ma pewność co do adresu załadunku i rozładunku oraz ma dokładnie informacje co do samego ładunku, który przewozi.

Kto wystawia CMR?

Jeśli chodzi o to, kto wystawia list CMR, to w tym zakresie nie ma dokładnych przepisów, które by kwestię tę regulowały. Ważne jest jednak, aby Międzynarodowy List Przewozowy wystawiony był w trzech egzemplarzach. Każdy z nich musi być podpisany przez nadawcę ładunku oraz przewoźnika. Pierwszy egzemplarz CMR jest w posiadaniu nadawcy ładunku. Drugi egzemplarz dołączony jest do przesyłki. Z kolei trzeci egzemplarz jest w posiadaniu przewoźnika. Co ważne, jeśli ładunek ma być transportowany przez kilka pojazdów lub składa się z różnych towarów, wówczas konieczne jest wystawienie kilku Międzynarodowych Listów Przewozowych. Dodać jeszcze trzeba, że jeśli nieścisłości w CMR będą powodem dodatkowych kosztów bądź szkód, to za ich poniesienie odpowiedzialny jest nadawca.

Co powinien zawierać CMR?

List CMR zawierać powinien takie informacje jak miejsce i data jego wystawienia, nazwę i adres nadawcy, nazwę i adres przewoźnika, miejsce i datę przyjęcia ładunku oraz miejsce jego wydania, nazwę i adres odbiorcy, określenie rodzaju ładunku, wagę ładunku, koszty związane z transportem oraz instrukcje dotyczące załatwienia spraw celnych. Poza tym informacjami CMR może zawierać także dane dodatkowe. W tym przypadku mowa jest tu o informacjach dotyczących zakazu przeładunku, kosztach nadawcy, wartości ładunku, ubezpieczenia ładunku oraz dokumentach, które otrzymał przewoźnik w celu realizacji transportu. Jeśli chodzi o sam wzór CMR, to taki nie istnieje. Każda firma możne przygotować własny wzór. Ważne jest, aby zawierał on wyżej wymienione informacje. Druk własnego dokumentu CMR można zlecić drukarni online druczki.eu, której ofertę znajdziesz na firmowej stronie www.

Międzynarodowy List Przewozowy (CMR) to dokument potwierdzający zawarcie umowy przewozu ładunku. Zawiera on najważniejsze informacje, które potrzebne są przewoźnikowi w celu realizacji transportu. Spełnia on bardzo ważną funkcję, dlatego dziś trudno wyobrazić sobie przewóz ładunków bez CMR.

[Głosów:1    Średnia:5/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here