# **Co podlega pod RODO?**

## **Wprowadzenie**

W dzisiejszych czasach ochrona danych osobowych jest niezwykle istotna. W związku z tym, Unia Europejska wprowadziła Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych (RODO), które ma na celu zapewnienie większej kontroli nad danymi osobowymi obywateli. RODO wprowadza szereg przepisów dotyczących zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych. W tym artykule omówimy, co dokładnie podlega pod RODO i jakie są konsekwencje naruszenia tych przepisów.

## **1. Definicja danych osobowych**

### **1.1. Co to są dane osobowe?**

Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Mogą to być takie informacje jak imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, numer identyfikacyjny, dane biometryczne, informacje o stanie zdrowia, preferencje seksualne itp.

### **1.2. Dane osobowe w kontekście RODO**

RODO obejmuje wszystkie dane osobowe, które są przetwarzane w ramach działań prowadzonych przez podmioty, które mają siedzibę w Unii Europejskiej lub oferują swoje produkty lub usługi na terenie UE. Oznacza to, że RODO ma zastosowanie do wielu różnych podmiotów, w tym firm, organizacji non-profit, instytucji publicznych itp.

## **2. Podmioty odpowiedzialne za przetwarzanie danych osobowych**

### **2.1. Administrator danych**

Administrator danych to podmiot, który decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych. Może to być firma, organizacja lub instytucja, która zbiera i przetwarza dane osobowe.

### **2.2. Podmioty przetwarzające dane**

Podmioty przetwarzające dane to podmioty, które przetwarzają dane osobowe na zlecenie administratora danych. Mogą to być na przykład firmy świadczące usługi IT, firmy księgowe, dostawcy usług hostingowych itp. Podmioty przetwarzające dane muszą działać zgodnie z instrukcjami administratora danych i zapewnić odpowiednie środki bezpieczeństwa.

## **3. Zasady przetwarzania danych osobowych**

### **3.1. Zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość**

Przetwarzanie danych osobowych musi odbywać się zgodnie z prawem, w sposób rzetelny i przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą. Osoba, której dane dotyczą, musi być poinformowana o celach przetwarzania danych oraz o wszelkich innych istotnych informacjach.

### **3.2. Ograniczenie celu przetwarzania**

Dane osobowe mogą być przetwarzane tylko w celach, które zostały wcześniej określone i są zgodne z prawem. Nie można przetwarzać danych w sposób niezgodny z tymi celami.

### **3.3. Minimalizacja danych**

Przetwarzanie danych osobowych powinno być ograniczone do niezbędnego minimum. Administrator danych powinien zbierać tylko te informacje, które są niezbędne do osiągnięcia określonych celów.

### **3.4. Prawidłowość danych**

Dane osobowe muszą być prawidłowe i aktualne. Administrator danych powinien podjąć odpowiednie kroki, aby zapewnić, że dane są poprawne i aktualne.

### **3.5. Okres przechowywania danych**

Dane osobowe powinny być przechowywane tylko przez okres niezbędny do osiągnięcia celów, dla których zostały zebrane. Po upływie tego okresu dane powinny być usunięte lub zanonimizowane.

## **4. Konsekwencje naruszenia RODO**

Naruszenie przepisów RODO może prowadzić do poważnych konsekwencji. Mogą to być kary finansowe w wysokości do 20 milionów euro lub 4% globalnego rocznego obrotu, w zależności od tego, która kwota jest wyższa. Ponadto, osoba, której dane dotyczą, może dochodzić swoich praw w sądzie i żądać odszkodowania za poniesione szkody.

## **Podsumowanie**

RODO wprowadza szereg przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Dotyczy to wszystkich danych osobowych przetwarzanych przez podmioty mające siedzibę w UE lub oferujące swoje produkty lub usługi na terenie UE. Przetwarzanie danych musi odbywać się zgodnie z zasadami określonymi w RODO, a naruszenie tych przepisów może prowadzić do poważnych konsekwencji. Dlatego ważne jest, aby podmioty odpowiedzialne za przetwarzanie danych osobowych były świadome i przestrzegały przepisów RODO.

Wezwanie do działania: Zapoznaj się z zasadami RODO i dowiedz się, co podlega temu rozporządzeniu. Sprawdź szczegóły na stronie: https://www.e-tryby.pl/.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here