Termin reklama pochodzi z języka łacińskiego i oznacza głośne nawoływania, hałasowanie, wzywanie. Pierwszymi reklamami były nawoływania starożytnych zapowiadaczy na ulicach, jarmarkach i targowiskach. Żywe słowo zawierało ofertę i zwracało uwagę przechodniów. Później pojawiły się pierwsze szyldy stanowiące znak rozpoznawczy producenta. W starożytnym Rzymie pojawiły się pierwsze afisze.

Były one malowane głównie na murach miast lub specjalnie przygotowanych do tego tablicach. Dominującymi kolorami afiszy były kolory czerwone i czarne. Początkowo afisze były przeznaczone tylko do ogłoszeń urzędowych. Z biegiem czasu zaczęto ich używać także do prywatnych ogłoszeń. Afisze nie były rozpowszechnione z prozaicznego powodu- nie wszyscy ludzie w tamtych czasach potrafili czytać.

W średniowieczu reklama dotyczyła głównie rzemieślników i ich znaków firmowych. Każdy z nich posiadał własny symbol, który wywieszany był na ich domach. Wykonywano je z metalu i przytwierdzano prostopadle do ściany, tak by były jak najlepiej widoczne.
Przełomowy moment w historii reklamy nastąpił wraz z wynalezieniem druku. Rozwój czytelnictwa i druku umożliwił rozwój reklamy. Zaczęto drukować ulotki, plakaty. Kolejnym krokiem w rozwoju reklamy było rozpowszechnienie się prasy. Także coraz bardziej powszechny rozwój różnych dziedzin życia społecznego i gospodarczego (w tym handlu) prowadził do rozwoju reklamy.

W drugiej połowie 19 wieku pojawiły się pierwsze agencje reklamowe. Zajmowały się one w pierwszym okresie swojego działania ogłoszeniami prasowymi. Powstał nowy zawód- grafik. To spowodowało, że zmienił się wygląd ogłoszeń i plakatów reklamowych. W miejsce bardzo ogólnych i prostych informacji o sprzedawanych towarach i usługach, zaczęły pojawiać się ogłoszenia zachęcające do zakupu poprzez zachwalanie ich zalet, wykorzystywanie rysunków, a później również fotografii. Niebawem powstała pierwsza szkoła reklamy w Stanach Zjednoczonych.

dom handlowy

Kształciła ona osoby profesjonalnie zajmujące się projektowaniem ogłoszeń reklamowych. Kilka lat później w Niemczech powstało pierwsze archiwum reklamy.
Równolegle z reklamą drukowaną rozwijała się reklama bezpośrednia. Początkowo polegała na eksponowaniu towaru w miejscach sprzedaży. W tym celu tworzono specjalnie przygotowane stoiska, na początku skromne, z czasem ulepszane o daszki i ściany chroniące sprzedających, kupujących i towar przed wpływem warunków atmosferycznych.

Wraz ze wzrostem liczby sklepów kupcy zaczęli przykładać coraz większą wagę do atrakcyjnego wyglądu wnętrza sklepów, a także okien wystawowych.
Dalszy rozwój środków masowego komunikowania się takich jak telefon, radio, telewizja, a ostatnio także Internet, zrewolucjonizował reklamę. Internet jest zdecydowanie najmłodszym medium reklamowym. Jest on specyficznym miejscem przekazu. Tradycyjne media takie jak prasa, czy telewizja podsuwały odbiorcy określone informacje, ogłoszenia czy reklamy.

W przypadku internetu jest inaczej. to użytkownik sieci, a nie nadawca decyduje o wyborze informacji, z którymi chce się zapoznać. Wymaga to od firmy korzystającej z tej formy reklamy stosowania specyficznych technik. Internet jest jednak bardzo przydatnym narzędziem reklamy z kilku prostych względów. Pierwszy z nich to masowość internetu związana z jego globalnym zasięgiem. Jest to doskonałe narzędzie do poszerzania kontaktów oraz kręgu nabywców. Pozwala także na zaistnienie na rynku międzynarodowym w bardzo prosty i szybki sposób. Internet jest także medium łatwo dostępnym i relatywnie tanim.

internet

Dostęp do niego zapewnia praktycznie każdy komputer z zainstalowanym systemem operacyjnym i stałym łączem. Z internetem coraz częściej łączymy się także poprzez własny telefon komórkowy lub tablet. Reklama w internecie jest bardzo łatwo mierzalna. Owa mierzalność polega przede wszystkim na możliwości mierzenia liczby wejść na stronę internetową i czasu na niej spędzonego. Dane te można uzyskać właściwie w każdym momencie trwania kampanii reklamowej. Dzięki temu reklama internetowa cechuje się dużą elastycznością. W każdym momencie jej trwania istnieje możliwość dokonania zmian, które wpłyną na zwiększenie skuteczności przekazu.

Można zacząć się zastanawiać czy reklama rządzi naszym życiem

Na tak postawione pytanie musimy odpowiedzieć twierdząco. Obecnie reklama stała się narzędziem walki konkurencyjnej, bez którego trudno wyobrazić sobie funkcjonowanie rynku. Jest przede wszystkim sposobem oddziaływania na nabywców, informowania o produktach i zachęcaniu do ich zakupu. Staje się w ten sposób podstawą sukcesu rynkowego wielu przedsiębiorstw.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here